XX OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SAMORZĄDÓW I MEDIÓW LOKALNYCH


Posted by admin

XX OGÓLNOPOLSKI SEJMIK SAMORZĄDÓW I MEDIÓW LOKALNYCH DOBRZEŃ WIELKI - OPOLSKIE 2016

 

Innowacyjność, specyfika mediów lokalnych, społeczeństwo obywatelskie i sprawa powiększenia Opola. To wiodące tematy zakończonego w Dobrzeniu Wielkim XX Ogólnopolskiego Sejmiku Samorządów i Mediów Lokalnych.

 

Podczas trzydniowych spotkań omawiane były między innymi zagadnienia takie jak:

 

- Dobrzeń Wielki wiodącą gminą w Województwie Opolskim w dziedzinie innowacyjności w budowaniu przestrzeni obywatelskiej i kreowaniu lokalnej przedsiębiorczości;

- Kreacja innowacyjności i wartości w budowaniu kompetencji związanych z przedsiębiorczością i rozwojem w obszarze przemysłów kreatywnych w wymiarze województwa małopolskiego i opolskiego;

- Promocja gospodarcza, kulturalna i turystyczna Gminy Dobrzeń Wielki i województwa opolskiego poprzez Światowe Forum Mediów Polonijnych;

- Kompetencja Europejskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie rewitalizacji regionalnej, Partnerstwa Publiczno - Prywatnego i ekonomii społecznej;

- Koncepcja INKUBATORA - PARKU INNOWACYJNOŚCI dla przemysłów kreatywnych: przemysłów kultury - przemysłów czasu wolnego;

Uczestnicy sejmiku wyrazili jednogłośne poparcie dla mieszkanców gminy Dobrzeń Wielki wciąż protestujących przeciw powiększeniu stolicy regionu kosztem części ich gminy.

Głównymi organizatorami byli Instytut Strategii i Współpracy Inter Charette Sp. z o.o., gmina Dobrzeń Wielki, Konfederacja Interpolonia oraz FUNDACJA ITB.

Czytaj więcej..