Audyt technologiczny


Fundacja ITB przeprowadza audyt technologiczny w celu nawiązywania współpracy pomiędzy
firmami środowiskami naukowymi dzięki czemu przedsiębiorstwa stają się bardziej innowacyjne. 
Poprzez zawarte porozumienia Fundacja ITB  zapewnia zaplecze badawczo-naukowe.
 
 
Audyt technologiczny to narzędzie służące o badania potrzeb firmy w zakresie innowacji oraz rozwiązania 
konkretnego  problemu biznesowego. Firmy muszą być innowacyjne w celu utrzymania lub poprawy ich pozycji na rynku.
Aby to osiągnąć, muszą precyzyjnie zidentyfikować potrzeby w zakresie innowacji technologicznej.

 

Audyt technologiczny to metoda badania mająca na celu ocenę:

 • sprawdzenie wydajności wykorzystywanych technologii,
 • stosowania lub braku odpowiednich procedur,
 • specyficznych wymagań dla firmy warunkujących rozwój w oparciu o innowacje technologiczne

Ponadto, jest to proces analizy oraz  metoda identyfikacji mocnych i słabych stron  przez charakterystykę i ogólną ocenę  podstawowej wiedzy  firmy w zakresie wykorzystywanych technologii. Audyt technologiczny to skuteczna metoda identyfikacji głównych wymagań firmy, potrzeb, słabych i mocnych stron w obszarze innowacyjnego potencjału zasobów ludzkich i infrastruktury. Jednocześnie określa priorytet dla potrzeb firm jak i mocnych stron i szans, które powinny być brane pod uwagę w strategicznych planach rozwojowych organizacji. Pomaga on również firmie zidentyfikować listę konkretnych istotnych zadań, które należy zrealizować, zoptymalizować, aby zdynamizować rozwój organizacji.


Audyt technologiczny jest przeprowadzany w celu:

 • generowania większych przychodów  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, poprawy wydajność czynników technologicznych,
 • poprawy konkurencyjności i efektywności,
 • optymalizacji wykorzystania najnowszych technologii,
 • zwiększenia możliwości technologicznych w oparciu o alternatywne źródła,

Gdzie ma zastosowanie audyt technologiczny?

Audyt technologiczny jest stosowany w firmach produkcyjnych i usługowych. Firmy powinny zdefiniować cele np.: chcemy stworzyć nowe produkty, zoptymalizować procesy obsługi klienta lub proces dostaw, zdywersyfikować  działalności i zwiększyć potencjał rozwojowy firmy. Chcemy zwiększyć potencjał innowacyjności  i wdrożyć efektywne metody współpracy w ramach organizacji.

Badanie audytu technologicznego odbywa się w kilku etapach:

Etap 1: Decyzja

Punktem wyjścia procesu audytu technologicznego jest chęć i potrzeba firmy do przeprowadzenia audytu technologicznego.

Etap 2: Faza początkowa

W początkowej fazie jest ważne, aby upewnić się, że cele audyt są zgodnie z celami strategicznymi organizacji w zakresie innowacji, że audyt będzie przebiegał sprawnie i skutecznie. Kwestionariusz należy przetestować i ewentualnie modyfikować aby ramy raportu były odpowiednio dopasowane do potrzeb informacyjnych firmy. Analizę kwestionariuszy należy zrobić przed przeprowadzeniem wywiadów i może to być wykonane na wcześniejszym etapie, tak jak wybór czy badanie kwestionariuszowe może być częściowo lub w całości oparte na ankietach np. online.

Etap 3: Wywiad i sprawozdanie

Wywiad kwestionariuszowy realizowany jest w celu:

 • zebrania ogólnych danych o firmie,
 • opisania stosowanych technologii i kierunków  kształtowania profilu innowacyjnego firmy,
 • identyfikacji obszarów technologicznych do dalszej analizy i rozwoju,

Wyniki uzyskane z ankiet i wygenerowanych raportów, które mogą być łatwo ocenione przez Zarząd firmy muszą zwierać obiektywną diagnozę eksperta technologicznego, którą opracowuje wyspecjalizowany konsultant lub zespół konsultantów.

 Etap 4: Raport końcowy

Raport końcowy powinien zawierać:

 • listę analizowanych obiektów,
 • opis zastosowanej metodologii,
 • zidentyfikowane obszary problemowe,
 • proponowane rozwiązania,
 • harmonogram działań  podejmowanych w celu wdrożenia rozwiązań.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami albo chcesz się dowiedzieć więcej skontaktuj się znami, czekamy na Ciebie

Napisz do nas