Wykład Stanisława Pałki


Tytuł seminarium: Analiza drgań i jej zastosowania przemysłowe na podstawie lat mojej kariery zawodowej. 

  sala

W przyrodzie spotykamy następujące <<urządzenaia>> analizy drgań: 

Ucho ludzkie/zwierzęce
Ucho nietoperza
Człowiek chciałby mieć takie automatyczne ucho.
Pierwsze sposoby analizy dźwięku (drgań) to analiza Fouriera.
Pozwala rozwiązać wiele problemów, niestety wyniki nie są zadawalające.
Nowa metoda z lat 1990 to <<Wavelet Transform>> czyli falki.
Tą metodą udaje się badać dźwięki/drgania dokładniej.

Autor jest matematykiem/programistą który napisał program analizy drgań za pomocą falek.
Zastosowania praktyczne:
Analiza automatyczna butelek stłuczona/dobra
Analiza drgań przy starcie urządzeń
Analiza sygnałów medycznych EEG/EKG/Oddychanie

Możliwe zastosowania tej metody:
ROZPOZNANIE GŁOSU W TYM SŁOWA WYMAWIANE JEDNOCZEŚNIE. CZYLI STENOGRAMY ZE SMOLEŃSKA AUTOMATYCZNE.

Inne programy autora:
Analiza obrazów 2D. Możliwe pewne rozpoznanie tekstury.
Filtracja obrazów.
Numeryczne rozwiązanie problemu osadów w rurach petrochemicznych (elementy skończone)
Propagacja światła (Monte Carlo)
Wyszukiwarka internetowa