Dotacje EU

26 lut 2016

POMOC PRZY POZYSKANIU DOTACJI 

Pomagając uzyskać dotację, jesteśmy z Państwem podczas całego procesu inwestycyjnego – od pomysłu do jego zakończenia.

Doradzamy co zrobić, aby projekt był jak najbardziej korzystny z punktu widzenia prowadzonego biznesu oraz miał jak największe szanse na otrzymanie dofinansowania.

Szukamy najlepszego źródła finansowania inwestycji, pomagamy przy pozyskaniu dotacji oraz podpisaniu umowy z Instytucją Pośredniczącą.

Działamy na ściśle określonych harmonogramach, będąc proaktywnym partnerem dla którego osiągnięcie wartości dodanej Państwa projektu jest priorytetem.

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM UNIJNYM

Przyznana dotacja to dopiero połowa sukcesu. Prawidłowa realizacja projektu współfinansowanego z UE oraz właściwe prowadzenie dokumentacji projektowej i księgowości okazuje się być kluczem do zrealizowanej z sukcesem inwestycji. Dzięki współpracy z nami mogą Państwo skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Dzięki doświadczonemu i interdyscyplinarnemu zespołowi konsultantów zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach realizacji Państwa projektu.

Zrozumienie indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy, wysoka jakość oraz terminowość świadczonych przez nas usług to wszystko sprawia, że zapewniamy bezpieczeństwo na każdym etapie realizacji Państwa inwestycji.

Wspieramy Państwa w kwestiach formalnych i merytorycznych wymagających specjalistycznej wiedzy, pracując na wspólny SUKCES.

BONY NA INNOWACJE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Pomagamy uzyskać wsparcie na finansowanie inwestycji dla najmniejszych firm  realizowanych przez jednostki naukowe, przyczyniających się do rozwoju produktu lub technologii w Państwa przedsiębiorstwie.

DORADZTWO INNOWACYJNE

 Działamy w celu usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa poprzez projektowanie, wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego.

Pomagamy w uzyskiwaniu i odnawianiu certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu.

Wspieramy wykorzystanie zaawansowanych technologii informatycznych ukierunkowanych na rozwoju procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Wspomagamy projektowanie, wdrażanie i doskonalenie nowego produktu lub usługi, a także opracowywania krótko i długoterminowych planów marketingowych.

DORADZTWO PROEKSPORTOWE

Uczestniczymy w tworzeniu kompleksowych strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej.

Współtworzymy i rozwijamy w przedsiębiorstwach strategię działań międzynarodowych mającą na celu dostosowanie produktu lub usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych), otwieraniu nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), rozbudowy łańcucha dostaw, dywersyfikacji geograficznej i sektorowej, działaniach w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzeniu lub wzmacnianiu powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami.

Uczestniczymy w rozwijaniu działalności eksportowej w polskich firmach z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego związanego z wejściem przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.

Organizujemy udział rodzimych przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Wyszukujemy i dobieramy dla naszych Klientów partnerów biznesowych na rynku docelowym. Prowadzimy przedsiębiorstwa na terytorium UE.

DORADZTWO PROROZWOJOWE

Przeprowadzamy analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw sektora MMŚP, również tych w początkowej fazie swojego rozwoju i opracowywujemy dla nich strategię biznesową.

Pozyskujemy zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw poprzez takie działania jak przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, identyfikacja źródeł finansowania projektu i pomoc w pozyskaniu inwestora.

Szkolimy i doradzamy przedstawicieli MMŚP w zakresie funkcjonowania na rynku zamówień publicznych, wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych, itpiadczymy doradztwo i pośrednictwo technologiczne.

Kontakt

Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami albo chcesz się dowiedzieć więcej skontaktuj się znami, czekamy na Ciebie

Napisz do nas