wykład grupa azoty

26 lut 2016

25/02/2016 Fundacja ITB zorganizowała wykład którego tematami były:

"Proces rozbudowy, restrukturtyzacji, prywatyzacji oraz konsolidacji Grupy Azoty S.A."

oraz

"Lokalny rynek gospodarczy"

Wykad ten odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

Głównym prelegentem był:

Pan inż. Franciszek Bernat

Dyrektor ds. Rozwoju GRUPA AZOTY Automatyka Sp.z o.o. Absolwent Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Politechnice Śląskiej w Gliwicach