Debata Tarnów


Posted by admin

Wymień piec, Debata w Tarnowie

W dniu 12 września 2016 roku w Tarnowie odbyła się druga z cyklu debat poświęconych dotacjom na wymianie kotłów w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego. Organizatorami akcji był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Grupa PolskaPress wydawca Gazety Krakowskiej i Dziennika Polskiego.

W dyskusji nad poprawą jakości powietrza w Tarnowie udział wzieli:

Stanisław Sorys - wicemarszałek województwa,

Zbigniew Mączka - burmistrz Radłowa,

Marcin Kiwior - wójt gminy Skrzyszów,

Przedstawiciel miasta Tarnowa,

Krystyna Gołębiowska - dyrektor tarnowskiej delegatury WIOŚ,

Eugeniusz Urbański - prezes Fundacji Ekologiczna wspólna Europa,

Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Tarnowie,

oraz eksperci od ekologicznych pieców na paliwo stałe oraz systemów grzewczych opartch na paliwie gazowym i OZE.

 

Uczestnicy spotkania poznali między innymi jakie pomysły na eliminację źródeł niskiej emisji mają władze Tarnowa, gdzie szukać dofinansowania do termomodernizacji domów, zmiany sposobu ogrzewania czy Odnowialnych źródeł enegii.

Szczególnej uwadze został poświecony temat wpływowi niskiej emisji na stan powietrza i zdrowie mieszkańców regionu. Pomimo, że wpływ produktów niskiej emisji bywa trudny do oszacowania w kwotach, jest on jednak wyraźny i niezaprzeczalny. Smog to niszczejące budynki, samochody, większe koszty utrzymania obiektów, podniesienie kosztów czy zmniejszenie atrakcyjności turystycznej gminy.

Jak wynika z podsumowania realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, tylko w ubiegłym roku zrealizowano ponad 10 tys. inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji oraz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Zlikwidowano blisko 4,5 tys. starych kotłow, przeprowadzono termomodernizację blisko 700 budynków, w ponad 5 tys. obiektów wykorzystano odnawialne źródła.

Dotacje na nowoczesne kotły

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Urząd Marszałkowski przeprowadził nabory do konkursów, w których samorządy z województwa małopolskiego mogły wnioskować o dotacje na wymianę starych kotłów dla swoich mieszkańców.

Złożono 198 Kart Projektów. 101 dotyczyło obniżania niskiej emisji poprzez zastosowanie nowoczesnych kotłów na węgiel (poddziałanie 4.4.3). 97 projektów z kolei było związanych z wymianą źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowoczesne kotły na biomasę, paliwa gazowe i inne; dotyczyły one także rozwoju sieci ciepłowniczych (poddziałanie 4.4.2).

Działania dotyczą gmin w pięciu subregionach: Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, Subregionie Tarnowskim, Subregionie Sądeckim, Subregionie Podhalańskim i Małopolsce Zachodniej.

Nabór Kart Projektów był elementem etapu przedkonkursowego, który warunkuje przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej. Jego celem jest wstępna weryfikacja projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Aktualnie trwa ocena kart projektów, po pozytywnej weryfikacji Gminy będą mogły składać wnioski o dotacje, a mieszkańcy rozpocząć audyt energetyczny budynków.